Warning: Undefined array key "slug" in /home/taxm/htdocs/taxm.pl/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 20

Czym jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to prywatny i dobrowolny system oszczędzania, w którym oszczędności są budowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo jednocześnie. Sprawdź na czym to polega i kto może skorzystać! 

Spis treści:

Czym jest PPK?

PPK to przede wszystkim - jak już wspomnieliśmy - system oszczędzania, który angażuje nie tylko pracowników, ale również pracodawców. 

Na rachunku gromadzone są  wpłaty, takie jak: 

  1. własne, 
  2. dodatkowe, 
  3. powitalne,
  4. roczne. 

Wpłaty pochodzą one częściowo z wynagrodzenia samego pracownika i wynoszą 2% wynagrodzenia za pracę (w przypadku podstawowych wpłat własnych), a także częściowo przez pracodawcę (1,5% wynagrodzenia za pracę uczestnika w przypadku podstawowych wpłat własnych). 

Rachunek uczestnika PPK dofinansowywany jest również przez państwo za pośrednictwem Funduszu Pracy (wpłaty powitalne oraz wpłaty roczne).

Kto może skorzystać z PPK?

Do programu automatycznie są zapisywani wszyscy pracownicy, którzy są pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i ze względu na UoP i UZ są zgłoszeni do ubezpieczenia emerytalnego. 

W przypadku osób, które ukończyły 55 rok życia, ale nie przekroczyły 70 roku życia, mogą przystąpić do programu tylko wtedy, gdy same się zgłoszą. 

Natomiast osoby samozatrudnione nie mogą wziąć udziału w programie. 

Osoby zatrudnione po terminie objęcia przepisami ustawy dotyczącej PPK danej firmy, muszą odbyć staż pracy wynoszący 90 dni, zanim przystąpią do PPK. Chyba, że były zatrudnione w poprzednich 12 miesiącach u tego samego pracodawcy. 

Do PPK pracodawca nie może zgłosić osoby, która nie jest zatrudniona w firmie, na przykład byłych pracowników. 

Autozapis

Autozapis, czyli automatyczne zapisanie (nie odnowienie), obejmuje tylko te osoby, które wcześniej zrezygnowały z udziału w programie. W przypadku osób, które są uczestnikami PPK, dochodzi do automatycznego przedłużenia wniosku. 

Co oznacza, że jeśli nie chcesz brać udziału w PPK, to co roku musisz wnioskować o rezygnację.

Jak zrezygnować?

Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z PPK, to Twój pracodawca jest zobowiązany do 7 dni poinformować instytucję finansową, która prowadzi rachunek uczestnika, o rezygnacji. W miesiącu, w którym został złożony wniosek o rezygnacji, pracodawca nie dokonuje wpłaty do programu, a jeśli rezygnacja nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, to kwota podlega zwrotowi. 

Musisz pamiętać, że jeśli zrezygnujesz z PPK, to w każdej chwili możesz ponownie przystąpić do programu. To jednak wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej. 

Pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK, może w każdym czasie przystąpić do programu. Ponowne uczestnictwo wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej. Jeśli pracownik nadal nie będzie chciał uczestniczyć w PPK, będzie musiał składać deklarację o rezygnacji co 4 lata.

Wzór deklaracji o rezygnacji składający się z dwóch części został przygotowany przez Ministerstwo Finansowych. Pierwsza część zawiera podpunkty, które musi wypełnić pracownik: 

  1. dane identyfikacyjne pracownika, 
  2. dane pracodawcy. 

Druga część jest istotniejsza, bo zawiera szereg oświadczeń wynikających z rezygnacji. Oświadczenia te dotyczą: 

  1. rezygnacji z wpłaty powitalnej;
  2. rezygnacji z wpłat rocznych;
  3. rezygnacji z wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Druga część wymaga złożenia odręcznego podpisu. 

Co ważne - rezygnacja wygasa co 4 lata, więc - tak jak wspomnieliśmy wyżej - po tym czasie pracownik musi złożyć ponowną deklarację, o ile nadal nie chce brać udziału w programie.

Powiązane wpisy

Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę?

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - komu i w jaki sposób przysługuje?

Przyjęło się, że święta co do zasady dniami wolnymi od pracy. O ile przypadają one w tygodniu, sprawa jest zazwyczaj jasna. Jednak weekend rodzi pytania - i o ile święto przypadające w niedzielę nie stanowi dla pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków, o tyle jeśli wypada w sobotę - to należy oddać pracownikom dzień wolny.
,

Podwyższone minimalne wynagrodzenie - sprawdź z czym się wiąże

Podwyższone minimalne wynagrodzenie w 2024 roku - zobacz z czym się wiąże i jakie są jego konsekwencje!

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.