Nasze usługi księgowe. 
Twój spokój w głowie!

Skoncentuj się na prowadzeniu swojego biznesu, a nie na sprawach finansowych.
Powierz nam swoją księgowość

Nasze sukcesy:

Zaoszczędziliśmy 180 tysięcy złotych rocznie w branży IT

Zredukowaliśmy koszty o 46% w firmie IT

Zmniejszyliśmy koszty o 30% dla JDG z branży IT

Zmniejszyliśmy koszty podatkowe o 27% w firmie deweloperskiej

Sprawdź, dlaczego współpraca z nami będzie Ci się opłacała!

Terminowość

Zadbamy o to, abyś wszystkie składki i podatki opłacił na czas.

Bezpieczeństwo

Twoja firmowa dokumentacja jest zabezpieczona dzięki oprogramowaniu, backupowi ustawionemu co kilka godzin i podwójnym hasłom.

Priorytetyzacja

Wiemy, co będzie najlepsze dla Twojego biznesu, dzięki czemu doradzimy Ci, które narzędzie i rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.

Pełnomocnictwo

Pomożemy Ci w sprawach administracyjnych, a w przypadku kontroli - reprezentujemy swoich klientów przed urzędami.

Transparentność

Działamy przejrzyście i zgodnie z zasadami naszych klientów.

Merytoryczność

Otrzymasz informacje z wprowadzonymi zmianami w prawie, nowe informacje podatkowe, przekazane prostym językiem.

Kompleksowe usługi księgowe dla Twojej Firmy

Dla JDG

 • prowadzenie ewidencji księgowej, w tym:

  • dzienniku księgowań,

  • szczegółowej i ogólnej książki przychodów i rozchodów,

  • ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i prawnych,

  • rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,

  sporządzania zestawienia miesięcznego KPiR,

  sporządzenia wydruku zestawienia rocznego KPiR,

  obliczenie wysokości zobowiązań podatkowych klienta,

  sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-4, PIT-5, PIT 36, 36L i 28

  wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych - VAT-7.

Dla spółki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:

  • dzienniku księgowań,

  • księgi głównej,

  • ksiąg pomocniczych,

  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

 • sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,

 • sporządzenie dziennika operacji,

 • sporządzenia zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych,

 • sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-4, PIT-8,

 • wysyłka miesięcznych Jednolitych Plików Kontrolnych - VAT-7.

Dodatkowe usługi

 • założenie spółki,

 • przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę w KRS wpisu spółki,

 • przygotowanie i złożenie wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,

 • rejestracja do VAT,

 • uzyskanie numeru EORI,

 • złożenie NIP-8,

 • weryfikacja poprzedniej księgowości,

 • przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego,

 • przygotowanie PIT 37, 38, 39 dla osób fizycznych.

Powierz nam swoją księgowość

Sprawdź, jak profesjonalny zespół może poprawić zdrowie finansów Twojej firmy.

Umów konsultację
Wzór marki Tax & Money

Najczęściej zadawane pytania

 • Usługi księgowe w Tax&Money polegają na prowadzeniu ewidencji księgowej, tj. rozliczania transakcji finansowych w firmie klienta. Sporządzamy wszelkie potrzebne dokumenty i koszt podatku.

 • Tak, kwotę korzystania z usług księgowych można wrzucić w koszty.

 • Nasza oferta jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb klienta, w zależności od rodzaju spółki lub działalności, a także od ilości faktur do zaksięgowania w miesiącu.