Pomoc imigracyjna

Czym byłaby pomoc imigracyjna bez dobrego wsparcia?

Niewykluczone, że długim procesem bez końca.
Napisz do nas

Nasze sukcesy:

Po złożonym przez nas odwołaniu od decyzji negatywnej klient uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy

Uzyskaliśmy kartę pobytu na 3 lata dla cudzoziemca prowadzącego JDG

Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Karta pobytu

 • reprezentowanie przed Urzędem i towarzyszenie podczas wszystkich wizyt,

 • przygotowanie kompletu dokumentów,

 • złożenie wraz z Klientem wniosku o pobyt w urzędzie,

 • aktywny udział w postępowaniu Klienta,

 • pomoc w procesie legalizacji pobytu z tytułu wykonywania pracy,

 • pomoc w procesie legalizacji pobytu z tytułu połączenia z rodziną,

 • pomoc w uzyskaniu pobytu stałego i pobytu rezydenta długoterminowego UE.

Pozwolenie na pracę

 • pozwolenie na pracę typ A,

 • uzyskanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawca,

 • pozwolenie na pracę typ B.

Pozostałe

 • uzyskanie numeru PESEL,

 • zaproszenie turystyczne dla cudzoziemców,

 • rejestracja pobytu obywatela UE/ obywatela Wielkiej Brytanii,

 • pozwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Zaufaj profesjonalistom

Oszczędź czas i nerwy w procesie imigracyjnym. Umów się na spotkanie z naszymi specjalistami.

Umów spotkanie
Wzór marki Tax & Money

Najczęściej zadawane pytania

 • Pozwolenie na pracę jest jednym z  dokumentów, dzięki któremu cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę w Polsce.

 • Wniosek powinien być złożony, jeśli cudzoziemiec zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jego głównym celem pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce.

 • Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewode właściwego na miejsce siedziby pracodawcy/ podmiotu, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi.