Nowe zmiany w umowach na okres próbny - sprawdź, jak wygląda wzór umowy

Dwie kobiety rozmawiające o umowach

Polski kodeks pracy, oprócz form umów zawieranych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, takich jak: umowa zlecenie czy umowa o dzieło, przewiduje również 3 rodzaje umów o pracę. W tym: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. W związku ze zmieniającym się ogólnoświatowym rynkiem pracy i podejściem pracowników do swojej pracy w imię zasady work-life balance, rozpoczęto wprowadzanie zmian, dostosowujących pracę do pracownika. Dlatego więc niektóre z firm postanowiły zmienić tydzień pracy z 5- na 4-dniowy. Z artykułu dowiesz się, jakie zmiany wprowadzono w kwietniu 2023 roku.

Czym jest umowa na okres próbny?

Umowa na okres próbny jest rodzajem umowy terminowej. Pracodawca podpisując taką umowę z pracownikiem uzyskuje możliwość sprawdzenia umiejętności i wiedzy pracownika w ciągu określonego okresu. 

Umowa ta również pozwala pracownikowi na przekonanie się, czy nadal chce kontynuować pracę w danym miejscu i firmie. 

Umowa na okres próbny wlicza się do stażu pracy, jak w przypadku pozostałych rodzajów umów. Obowiązuje w jej przypadku także minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym czasie. 

Umowa na okres próbny obowiązuje w danym, określonym terminie, w związku z czym nie można jej przedłużyć i kontynuować współpracy na jej zasadach po upływie ww. terminu. Pracownik w czasie obowiązywania etapu próbnego jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i  ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Jakie zmiany wprowadzono?

26 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa nowelizująca kodeks pracy. Ustawa wdraża do porządku prawnego dyrektywę work-life balance, a także dyrektywę ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, zmieniając tym samym m. in. przepisy związane z umową na okres próbny. 

Ustawa pozwala na uzgodnienie przez pracodawcę oraz pracownika możliwość przedłużenia umowy o czas urlopu oraz czas innej usprawiedliwionej nieobecności. Wprowadzenie takiej zasady jest prawem, nie obowiązkiem. Do tej pory, w przypadku choroby pracownika, umowa na okres próbny nie była przedłużona o okres nieobecności w pracy. 

W obu przypadkach obowiązuje możliwość jednokrotnego wydłużenia nie więcej niż o 1 miesiąc, o ile jest to uzasadnione rodzajem pracy. 

W przypadku zarówno jednego, dwóch oraz 3 miesięcy obowiązywania umowy na okres próbny istnieje ww. możliwość wydłużenia o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. 

Do tej pory ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem było możliwe jeśli pracownik ten miał zostać zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy o pracę. 

Nowelizacja wprowadza również zmiany w kwestii rozwiązania umowy na okres próbny. Pracownik może zawnioskować do pracodawcy o wskazanie przyczyny wypowiedzenia, jeżeli pracownik sądzi, że przyczyną przekazania mu tego wypowiedzenia było: 

  1. jednoczesne pozostawanie przez niego (pracownika) w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym innym niż stosunek pracy z innym podmiotem,
  2. zapytanie pracodawcy o informacje dotyczące warunków zatrudnienia, skorzystanie z prawa zwrotu kosztów szkolenia oraz wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy. 

W powyższym przypadku pracownik ma 7 dni na złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej (od dnia wypowiedzenia). Pracodawca musi udzielić odpowiedzi w przeciągu 7 dni od złożenia przez pracownika ww. wniosku.

Wygląd umowy na okres próbny

Podsumowując

Zmiany wprowadzone dzięki nowelizacji z 26 kwietnia 2023 roku z pewnością rozwiewa dotychczasowe wątpliwości. Na obecnym rynku pracy umowa na okres próbny jest coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem, które pomaga nie tylko pracodawcy sprawdzić swojego pracownika, ale również pomaga pracownikowi w zrozumieniu czy firma, w której podjął się próbnej pracy ma strukturę mu odpowiadającą.

Jeżeli masz pytanie dotyczące umów oraz zatrudniania pracowników - skontaktuj się z nami! Wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

Powiązane wpisy

 

Kontrakt B2B a umowa o pracę - różnice, zalety obu rozwiązań oraz porównanie

Przejście z umowy o pracę na własną działalność - B2B - wiąże się zarówno z wieloma nadziejami, jak i wątpliwościami pracowników. I jak każde rozwiązanie - również to ma swoje wady i zalety. Często kojarzy się z utratą wielu praw i przywilejów, które niesie ze sobą praca na etacie, z kolei jednak kusi wyższą wypłatą […]

Czym jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to prywatny i dobrowolny system oszczędzania, w którym oszczędności są budowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo jednocześnie. Sprawdź na czym to polega i kto może skorzystać! 

Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę?

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.