Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Istotą sprzedaży premiowej jest uzyskanie przez klienta premii (nagrody) w zamian za nabycie towarów lub usług w określonej ilości lub po określonej cenie. Jest uznawana za jedno z najefektywniejszych narzędzi służących zwiększaniu sprzedaży i budowaniu lojalności klientów. Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę? O tym piszemy w dzisiejszym artykule. 

W tym artykule:

Nagroda w sprzedaży premiowej a VAT 

Dla podmiotu, który otrzymał od danej marki (kontrahenta) nagrodę w ramach sprzedaży premiowej, takie zdarzenie na gruncie VAT pozostaje neutralne. Ustawa o Vat nie zawiera regulacji, które mówiłyby o opodatkowaniu towarów otrzymanych nieodpłatnie. Obowiązek wykazania VAT może zatem powstać jedynie po stronie podmiotu, który taką nagrodę przekazuje. Jednocześnie podmiot, który otrzymuje nagrodę, nie może również odliczyć od niej podatku VAT. 

Przekazanie lub sprzedaż nagrody premiowej

W sytuacji, gdy podatnik otrzymuje nieodpłatnie nagrodę, a następnie przekazuje ją - również nieodpłatnie - pracownikowi, VAT pozostaje neutralny. Warto również wiedzieć, że gdybyśmy sprzedali towar otrzymany w gratisie w ramach sprzedaży premiowej kontrahenta, wówczas bylibyśmy zobowiązani do wykazania z tego tytułu VAT na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień z VAT. 

Przekazanie nagrody pracownikowi

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca przekazuje uzyskaną w sprzedaży premiowej nagrodę własnemu pracownikowi. To jednak nie zwalnia go z wykazania przychodu z tego tytułu.
Natomiast u pracownika, jeżeli przekazanie nagrody pracownikowi było wyrazem uznania dla wykonywanej przez niego pracy, to należy ją potraktować jak dodatkowe wynagrodzenie (rodzaj premii) i zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy niekorzystający ze zwolnienia od pdof. Jego wartość należy ustalić w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o pdof. Z kolei gdy przekazanie nagrody nie jest formą gratyfikacji za pracę, to może być rozpatrywane w kategorii darowizny.

Otrzymanie nagrody a przychód podatkowy 

Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej kontrahenta wiąże się generalnie z powstaniem u otrzymującego z tego tytułu przychodu podatkowego - przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Za nieodpłatne świadczenia uznaje się wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Co ważne, przychód z tytułu otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej powstaje generalnie w dacie jej otrzymania. Ustala się go w oparciu o ceny rynkowe. 

Źródło przychodu u podatnika CIT

W sytuacji, gdy nagrodę w sprzedaży premiowej otrzymuje podatnik CIT, to powstaje u niego przychód z tzw. innych źródeł, tj. w praktyce z działalności gospodarczej. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnego zwolnienia z CIT. W sytuacji, gdy podatnik CIT otrzyma od kontrahenta - w ramach sprzedaży premiowej nagrodę, jest zasadniczo zobowiązany do wykazania z tego tytułu przychodu, w dacie otrzymania nagrody (zakładając, że przedstawia ona dla podatnika wartość). Przychód ten łączy z innymi przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej i opodatkowuje na zasadach dla nich przewidzianych.

Źródło przychodu u podatnika PIT prowadzącego działalność

Podczas ustalania do jakiego źródła przychodów zakwalifikować i jak rozliczyć PIT od nagród otrzymanych przez podatników prowadzących działalność, warto mieć na uwadze poniższe regulacje:

  • wolna od podatku dochodowego jest wartość m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą;
  • od dochodów (przychodów) z tytułu m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody.

Uznaje się również, że gdy nagrodę w ramach akcji promocyjnej kontrahenta otrzymuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i otrzymanie tej nagrody jest związane z tą działalnością, to uzyskany z tego tytułu przychód stanowi dla podatnika PIT przychód z działalności gospodarczej

Nagroda przeznaczona na cele firmowe

Jeśli otrzymana nagroda zostanie pozostawiona w firmie danego podatnika, jednocześnie spełniając definicję środka trwałego, to jego wartość początkową należu ustalić generalnie w wartosci rynkowej z dnia nabycia. Jeśli natomiast nagroda nie stanowi środka trwałego, to po pozostawieniu jej w firmie jej wartość nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Ostatecznie - nie zostały poniesione wydatki związane z nabyciem jej. 

Ewidencja księgowa otrzymanej nagrody 

Ujęcie w księgach rachunkowych zależy od tego, czy składniki te objęte są ewidencją magazynową, czy jednostka takiej ewidencji nie prowadzi. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli materiały objęte są ewidencją magazynową, to ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych odbędzie się za pośrednictwem konta 31-1 "Materiały". W przypadku, gdy składniki te nie są objęte ewidencją magazynową, ich wartość obciąży koszty działalności operacyjnej. Drugostronnie ich wartość należy wykazać w pozostałych przychodach operacyjnych. 

Powiązane wpisy

Urlop na B2B - jak wynegocjować najlepsze warunki?

Umowy B2B (business-to-business) w Polsce stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród freelancerów i specjalistów świadczących usługi dla firm. W przeciwieństwie do tradycyjnych umów o pracę, które są regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie pracy, umowy B2B charakteryzują się większą elastycznością, ale również brakiem wielu standardowych benefitów, takich jak płatny urlop wypoczynkowy. Najważniejsze informacje: Czy […]
 

Kontrakt B2B a umowa o pracę - która opcja jest dla Ciebie lepsza?

Przejście z umowy o pracę na własną działalność - B2B - wiąże się zarówno z wieloma nadziejami, jak i wątpliwościami pracowników. I jak każde rozwiązanie - również to ma swoje wady i zalety. Często kojarzy się z utratą wielu praw i przywilejów, które niesie ze sobą praca na etacie, z kolei jednak kusi wyższą wypłatą […]

Czym jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to prywatny i dobrowolny system oszczędzania, w którym oszczędności są budowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo jednocześnie. Sprawdź na czym to polega i kto może skorzystać! 

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.