Urlop wypoczynkowy - jak odpoczywać zgodnie z Kodeksem pracy?  

Dwie osoby siedzące przy stole, pracujące przy komputerach i rozmawiające

Każdy pracownik (będący zatrudniony na umowę o pracę) ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Prawo to zostało opisane w Kodeksie pracy, ale co właściwie wiemy na temat urlopów? Czy każdy pracownik ma świadomość ile dni mu przysługuje i jak tę ilość obliczyć samodzielnie? Wszystkie zagadnienia dotyczące urlopu wypoczynkowego znajdziesz w naszym artykule! 

Czego dowiesz się z artykułu:

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy?

Wszystko zależy od tego, jaki staż pracy ma dany pracownik. Dodatkowo nie jest to kwestia tylko i wyłącznie czasu, w którym osoba ma aktualną umowę o pracę. 

Co wliczane jest dodatkowo do stażu pracy? 

 1. Czas, w którym osoba nie miała pracy i otrzymywała odszkodowanie;
 2. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 3. lata legalnej pracy za granicą;
 4. czas prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego;
 5. okres urlopu wychowawczego;
 6. czas urlopu bezpłatnego dla związkowca;
 7. okres urlopu na naukę;
 8. czas pobierania uposażenia senatora lub posła. 

Co ważne (i chyba najpozytywniejsze!), w przypadku edukacji, liczba lat zależna jest od ukończonego stopnia:

 1. szkoła zawodowa - maksymalnie doliczane są 3 lata (zależne od czasu nauki przewidywanego przez program), 
 2. szkoła średnia ogólnokształcąca - 4 lata, 
 3. średnia szkoła zawodowa - maksymalnie 5 lat, 
 4. średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych i równorzędnych szkół zawodowych - maksymalnie 5 lat, 
 5. szkoła policealna - 6 lat, 
 6. szkoła wyższa (tytuł inżyniera, licencjata lub magistra) - 8 lat. 

Podsumowując - jeśli pracownik ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, może skorzystać z 20 dni urlopu. Jeśli co najmniej - liczba dni zwiększa się do 26. 

Na przykład, jeśli skończyłeś studia magisterskie, a pracujesz w obecnej firmie dopiero pół roku na umowie o pracę, wówczas należy Ci się 20 dni urlopu wypoczynkowego. Analogicznie - jeśli przekroczysz magiczne 10 lat, wtedy możesz sobie pozwolić na dłuższe wakacje. 😉 

Magiczne 14 dni

Chyba każdy z nas słyszał o dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym. Czy to jednak prawda, że wszyscy pracownicy muszą go w taki sposób wykorzystać? 

Urlop wypoczynkowy można podzielić na dwie części. Nie ma potrzeby wykorzystywania całości od razu, za jednym rzutem. Jednak minimum jedna część urlopu musi wynosić przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

Zapytacie - a co z pensją? 

Otóż urlop wypoczynkowy jest w pełni płatny. Wyliczenie wypłaty za urlop wypoczynkowy musi uwzględniać zarówno pensję, jak i inne świadczenia, takie jak: dodatki do wynagrodzenia, nadgodziny i premie regulaminowe. 

W wynagrodzenie urlopowe nie wliczane są natomiast kwestie dotyczące wynagrodzeń za zwolnienie lekarskie, wynagrodzeń za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wypłat z tytułu osiągnięcia celu (które są jednorazowe i nieregularne), a także wyrównania wynagrodzenia do płacy minimalnej.

Nadgorliwi muszą się pospieszyć!

A to dlatego, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzą na następny rok, jednak koniecznością jest wykorzystanie go w całości do 30 września danego roku. Po tej dacie dni urlopowe przepadają.

Nowa praca

Jeżeli pracownik podejmuje swoją pierwszą pracę na UoP w życiu, to z każdym kolejnym miesiącem zyskuje prawo do 1,66 dnia urlopowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego oblicza się proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. 

Gdy pracownik zdecyduje się na zmianę pracy w ciągu roku, urlop rozkłada się pomiędzy pracodawcami w sposób proporcjonalny. 

Wystarczy wówczas podzielić odpowiedni wymiar urlopu - albo 20 dni, albo 26 dni - przez 12 i pomnożyć otrzymany iloraz przez liczbę miesięcy, za którą mamy prawo do urlopu. Otrzymany wynik zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Jak wygląda wniosek o urlop?

Poniższe zdjęcie obrazuje przykładowy wniosek urlopowy: 

Odwołanie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę 

Pracodawca, według Kodeksu pracy, ma możliwość odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego (a także urlopu bezpłatnego). Nie ma jednak nigdzie zapisanych przyczyn, na których pracodawca mógłby opierać swoją decyzję. 

Art. 167 Kodeksu pracy mówi o sytuacji, w której odwołuje się pracownika z urlopu wypoczynkowego ze względu na fakt, iż jego obecność z pracy jest niezbędna i okoliczności nie były przewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. 

Odwołania pracownika z urlopu nie można mylić z pojęciem przerwania urlopu, bo to dwie różne sytuacje regulowane innymi artykułami KP. 

Przerwanie rozpoczętego urlopu występuje w sytuacjach: 

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego.

W przypadku odwołania urlopu pracodawca zobowiązany jest do kontaktu z pracownikiem w taki sposób, aby ten mógł się zapoznać z treścią odwołania. Pracodawca musi również opłacić koszty związane z przerwaniem urlopu, takie jak niewykorzystany pobyt w hotelu, bilety kolejowe, lotnicze. 

Dodatkowo pracownik może wykorzystać część urlopu, która została odwołana, w późniejszym czasie. 

Podsumowując…

…wiesz już ile dni urlopu wypoczynkowego (i jak obliczyć tę ilość) Ci przysługuje. Dowiedziałeś się, jak wygląda wniosek o urlop i co się stanie, jeśli pracodawca nagle odwoła Ci Twój zaplanowany odpoczynek. 

Teraz nie pozostaje Ci nic innego, jak zacząć swój wymarzony urlop!

Powiązane wpisy

Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę?

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - komu i w jaki sposób przysługuje?

Przyjęło się, że święta co do zasady dniami wolnymi od pracy. O ile przypadają one w tygodniu, sprawa jest zazwyczaj jasna. Jednak weekend rodzi pytania - i o ile święto przypadające w niedzielę nie stanowi dla pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków, o tyle jeśli wypada w sobotę - to należy oddać pracownikom dzień wolny.
,

Podwyższone minimalne wynagrodzenie - sprawdź z czym się wiąże!

Podwyższone minimalne wynagrodzenie w 2024 roku - zobacz z czym się wiąże i jakie są jego konsekwencje!

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.