Z czym wiąże się zmiana lub uznanie kontraktu B2B za UoP?

Według badań przeprowadzonych przez Eurostat, Polska zajmuje trzecie miejsce w rankingu ilości osób samozatrudnionych w krajach europejskich. Sama umowa B2B jest w wielu przypadkach bardziej popularna, aniżeli umowa o pracę - w tym przypadku z pewnością przeważa branża IT. Co jeśli pracownik zdecyduje się, za zgodą pracodawcy, na zmianę umowy z b2b na UoP? Jakie konsekwencje ma uznanie kontraktu B2B za umowę o pracę?

Co znajdziesz w artykule?

Czy to ma sens?

Z doświadczenia wiemy, że wśród wielu osób, które stoją przed wyborem JDG czy etat, są jednostki obawiające się wielu kwestii. Jest to z pewnością bardzo prywatny i indywidualny aspekt.

Umowa o pracę wiąże się z możliwością skorzystania z urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, wzięciem L4 w przypadkach chorób, a przede wszystkim - prostym i przyjemnym brakiem obowiązku w związku z opłatami (składek itp).

Wybór ten należy więc tylko i wyłącznie do zainteresowanego, a my, jako biuro rachunkowe, możemy tylko przedstawić zalety i wady obu opcji.

Skutki przekształcenia umowy B2B na UoP

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na umowę o pracę ma obowiązek między innymi: 

  1. udzielić urlopu wypoczynkowego, 
  2. zadbać o aktualność badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych),
  3. ponosić koszty składek na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy lub PPK (o ile pracownik zdecyduje się na PPK), 
  4. wypłacić wynagrodzenie chorobowe (dla osób, które nie przekroczyły 33 dni pobytu na L4). 

Pracownik, który zdecyduje się na przekształcenie kontraktu B2B na umowę o pracę traci prawo do elastycznych godzin pracy. Dodatkowo nie ponosi ryzyka gospodarczego, które ponosi pracodawca. 

A co z uznaniem umowy B2B za umowę o pracę?

Według zasad umowa o pracę to forma nawiązania współpracy, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju. 

Definicja stosunku pracy sprowadza się przede wszystkim do poniższych trzech elementów: 

  1. pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem, 
  2. wykonywanie obowiązków zapisanych w umowie, z określonym czasem i miejscem ich wykonywania, 
  3. obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Podpunkty 1. i 2. teoretycznie nie występują w przypadku umowy B2B, jednak często sytuacja w praktyce wygląda inaczej. 

Warto zauważyć, że…

…w momencie, gdy kontrakt B2B przyjmuje charakter umowy o pracę, sytuacja dotyka dwie strony - samozatrudnionego, jak również pracodawcy. 

Jeżeli samozatrudniony ma określony czas pracy, a także miejsce i nie może samodzielnie zdecydować się na pracę zdalną - wówczas może domagać się od pracodawcy praw, które występują na UoP, między innymi urlopu wypoczynkowego. 

Dodatkowo konsekwencją uznania B2B za umowę o pracę jest również odmienne wyliczenie podatku dochodowego. 

Uznajmy, że samozatrudniony rozlicza się podatkiem liniowym, tzn. ma obecnie 19% podatku dochodowego. Gdyby jego umowa B2B została uznana za UoP, wówczas należałoby ją rozliczyć według stawki 32% przy dochodach wyższych niż 120 000 zł (skala podatkowa). 
Uznanie B2B za UoP nie ma jednak samych wad, bowiem samozatrudnieni mogą w takim przypadku np. otrzymać świadectwo pracy. A dodatkowo - umowa o pracę przez wielu jest uznawana za łatwiejszą i mniej stresogenną opcją. 

Powiązane wpisy

 

Kontrakt B2B a umowa o pracę - różnice, zalety obu rozwiązań oraz porównanie

Przejście z umowy o pracę na własną działalność - B2B - wiąże się zarówno z wieloma nadziejami, jak i wątpliwościami pracowników. I jak każde rozwiązanie - również to ma swoje wady i zalety. Często kojarzy się z utratą wielu praw i przywilejów, które niesie ze sobą praca na etacie, z kolei jednak kusi wyższą wypłatą […]

Czym jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to prywatny i dobrowolny system oszczędzania, w którym oszczędności są budowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo jednocześnie. Sprawdź na czym to polega i kto może skorzystać! 

Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę?

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.