Zmiany w terminach CIT-8! Sprawdź, co odłożono w czasie

Pusta biała kartka z kalkulatorem obok

CIT jest zeznaniem, który w Polsce pojawił się końcem stycznia 1989 roku. Jego nazwa jest skrótem od angielskiego wyrażenia - Corporate Income Tax, co oznacza podatek od osób prawnych. Zeznanie to funkcjonuje na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. W poniższym artykule przedstawiono informacje czym jest CIT, jak również jakie wprowadzono zmiany w terminach jego składania.

Czym jest CIT-8?

CIT-8 to zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dochód w tym przypadku jest nadwyżką przychodów w stosunku do kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Strata to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu były wyższe aniżeli uzyskany przychód. 

Deklarację CIT-8 muszą złożyć osoby prawne, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia oraz spółdzielnie. CIT ten musi być również złożony przez spółki kapitałowe w organizacji, tzn. takie, które są na etapie pomiędzy zawarciem umowy spółki, a uzyskaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców. 

CIT-8 muszą również złożyć jednostki, które nie mają osobowości prawnej, np. wspólnoty mieszkaniowej, albo spółki z siedzibą lub zarządem w innym kraju. Ostatni przypadek dotyczy spółek, które są traktowane jako osoby prawne w innym państwie i podlegają w nim opodatkowaniu od całości dochodów. 

Spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne także muszą złożyć CIT-8.

Zmiany w terminach

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów dnia 21 marca 2023 roku, podatnicy podatku CIT są zobowiązani do złożenia zeznania i wpłaty podatku należnego za 2022 rok w terminie do końca 30 czerwca 2023 roku, a nie - tak, jak to było wcześniej - do 31 marca. 

Do dnia 30 czerwca br. przedłuża się więc termin na: 

 1. złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (lub straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku,
 2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, 
 3. wykonanie przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 marca 2023 roku.

Rozporządzenie nie wpłynęło jednak na wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych, których ostateczny termin przypadł na 31 marca 2023 roku. 

W związku ze zmianami przedstawiamy ostateczne terminy sprawozdawcze w 2023 roku za 2022 rok (jeśli rok obrotowy jest równy kalendarzowemu): 

 1. 31 marca 2023 r. - sporządzenie sprawozdania finansowego,
 2. 30 czerwca 2023 r. - zatwierdzenie sprawozdania finansowego, 
 3. 15 lipca 2023 r. - złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym. 

Jak wygląda CIT - 8? 

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku CIT-8, który muszą wypełnić podatnicy wymienieni wyżej.

Co jest potrzebne, aby złożyć CIT-8?

Aby dokonać rozliczenia potrzebne jest złożenie zeznania rocznego CIT-8, a następnie dokonania zapłaty podatku, który został wyliczony na podstawie ww. zeznania. W przypadku firm, które nie miały w danym roku podatkowym przychodów, jak również żadnych kosztów, potrzebne jest złożenie tzw. zerowego CIT-8.

Rozliczenie dokonywane jest natomiast na podstawie wpłaconych zaliczek, które podatnik zobowiązuje się realizować do 20 dnia każdego miesiąca w trybie comiesięcznym, albo do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale w trybie kwartalnym. 

Poniżej przedstawiamy proces złożenia zeznania podatkowego CIT-8:

 1. zeznanie podatkowe trzeba złożyć elektronicznie, w systemie e-Deklaracje CIT, 
 2. zeznanie można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Nie można podpisać zeznania Profilem Zaufanym i nie można go wysłać przez platformę ePUAP. Zeznanie może złożyć pełnomocnik podatnika, o ile został do tego upoważniony. Upoważnienie jest bezpłatne, a udzielenie związane jest z podpisaniem specjalnego formularza tj. UPL-1. 

Podatnicy CIT, którzy nie zatrudniają pracowników ani zleceniobiorców, a także osiągnęli tylko dochód zwolniony z podatku, mogą złożyć zeznanie CIT-8 w formie papierowej.

W przypadku CIT-8 złożenie zeznania można wykonać poprzez trzy opcje

 1. używając specjalnego oprogramowania,
 2. uwzględniając elektroniczny formularz PDF Ministerstwa Finansów, 
 3. korzystając z pomocy wsparcia księgowego. 

Podsumowując

Ze względu na wprowadzone zmiany przez Ministerstwo Finansów w dniu 21 marca 2023 roku, podatnicy mają przedłużony czas na złożenie CIT-8. Jest to z pewnością niezwykłe ułatwienie dla przedsiębiorców, jak również biur rachunkowych. 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące zeznania CIT-8 - skontaktuj się z nami. 

Powiązane wpisy

CIT Estoński - czym jest i kto może skorzystać?

Czym jest CIT Estoński i kto może z niego skorzystać? Jakie CIT Estoński ma zalety i wady? Poznaj wszystkie potrzebne informacje.

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.