Zmiany wprowadzone po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Grupa ludzi rozmawiająca przy stoliku

16 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące odwołania na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego od 01.07.2023. W związku z tym wprowadzono nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzenia szkoleń BHP oraz badań profilaktycznych. Sprawdź, jakie zmiany obecnie obowiązują. 

Zmiany w przeprowadzaniu szkoleń BHP

Okresowe szkolenia BHP, które powinny się odbyć w terminach od 14.03.2020 roku do 31.07.2023 roku, należy zorganizować najpóźniej do 30.08.2023

Nadal obowiązuje możliwość przeprowadzenia szkoleń BHP on-line, ale wyłącznie okresowych i dotyczących niektórych pracowników. Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych nie mogą skorzystać ze szkolenia w formie elektronicznej. 

Zmiany w przeprowadzaniu badań lekarskich

Według ustawy orzeczenia lekarskie w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, które miały datę ważności po 07.03.2020 r., nadal będą aktualne do 28.12.2023 roku. 

Ze względu na powrót do zasad obowiązujących przed pandemią, pracodawcy niezwłocznie po 01.07.2023 roku muszą wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz pamiętać o tym, aby wszyscy pracownicy badania, których termin ważności skończył się w czasie obowiązywania epidemii, wykonali je do 28 grudnia tego roku. 

Powraca się do zasady, według której wszyscy pracownicy muszą przejść wstępne badania, oprócz pracowników podejmujących pracę w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy:

  1. u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub o identycznych warunkach pracy, 
  2. u innego pracodawcy, jeśli mają aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania odpowiadających warunkom pracy obowiązującym na proponowanym stanowisku. 

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Wcześniejsza specustawa, związana z stanem epidemicznym, przedłużała zezwolenia na pracę do upływu 30 dni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z jego zniesieniem wszystkie zezwolenia na pracę, które straciły ważność w okresie epidemii muszą zostać przedłużone poprzez złożenie wniosków najpóźniej do dnia 31.07.2023 r.

Zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

Wcześniejsza specustawa, związana z stanem epidemicznym, przedłużała legalność pobytu cudzoziemców na terenie RP do upływu 30 dni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z jego zniesieniem wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

  1. na nieważnych wizach,
  2. na podstawie kart pobytu, które wygasły w okresie stanu zagrożenia epidemicznego,
  3. po otrzymaniu negatywnej decyzji dotyczącej zezwolenia na pobyt oraz zobowiązaniu do powrotu do kraju,

a nie złożyli nowego wniosku o kartę pobytu lub nie złożyli odwołania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców od negatywnej decyzji, są zobligowani do zalegalizowania swojego pobytu poprzez złożenie wniosku lub do dobrowolnego powrotu do swojego kraju w terminie najpóźniej do 31.07.2023 r.

Podsumowując

Zmiany, które wprowadzono są tak naprawdę powrotem do zasad, które obowiązywały przed marcem 2020 roku, tj. przed wprowadzeniem epidemii na terenie Polski. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że obowiązkiem cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczpospolitej jest posiadanie ważnego zezwolenia na pobyt. Od tej pory więc na zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenie z cudzoziemcem, dla którego otrzymano zezwolenie na pracę, pracodawca ma 3 miesiące.

Powiązane wpisy

KSeF - czym jest i od kiedy obowiązuje?

KSeF - czym jest i od kiedy obowiązuje?
 

Zmiany w Kodeksie pracy - co powinieneś wiedzieć?

26 kwietnia 2023 roku weszło życie wiele nowych przepisów zawartych w ramach obowiązującego Kodeksu pracy. Dotyczą one między innymi zmian w umowach, zwiększenia uprawnień pracowników, a także rozszerzeń w urlopach, w tym urlopu na opiekę nad chorym partnerem.
 

Ile wyniesie płaca minimalna w 2023 roku?

Jedną z form kontroli prawa nad XIX-wiecznym wolnym kapitalizmem jest wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia. Epoka przemysłowa spowodowała ogromny wzrost zapotrzebowania na możliwie najtańszą siłę pracy, co miało wpływ na powstawanie patologicznych zachowań w relacji pracodawca - pracownik.

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.