Urlop na B2B - jak wynegocjować najlepsze warunki?

Mężczyzna przebywający na urlopie na B2B. Leży na leżaku nad morzem

Umowy B2B (business-to-business) w Polsce stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród freelancerów i specjalistów świadczących usługi dla firm. W przeciwieństwie do tradycyjnych umów o pracę, które są regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie pracy, umowy B2B charakteryzują się większą elastycznością, ale również brakiem wielu standardowych benefitów, takich jak płatny urlop wypoczynkowy.

Spis treści

Najważniejsze informacje:

 • Negocjowanie płatnego urlopu w umowie B2B: możliwość skorzystania z płatnego urlopu musi być wynikiem negocjacji między stronami i odpowiednie ustalenia muszą być wyraźnie zapisane w umowie.
 • Kluczowe elementy umowy to definicja urlopu i liczba dni urlopu przysługujących przedsiębiorcy, procedura zgłaszania urlopu i sposób płatności za dni urlopu, ograniczenia, warunki specjalne oraz konsekwencje finansowe w przypadku naruszenia ustalonych zasad dotyczących urlopu.

Czy B2B zapewnia odpłatne urlopy wypoczynkowe?

Krótka odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Wszystko zależy od warunków umowy, którą zawrzesz z kontrahentem. W ramach współpracy B2B, czyli między dwoma podmiotami gospodarczymi, nie obowiązują przepisy Kodeksu pracy, które gwarantują płatny urlop pracownikom na umowach o pracę.

Oznacza to, że możliwość skorzystania z odpłatnego urlopu wypoczynkowego w umowie B2B musi być wynikiem negocjacji między stronami i odpowiednie ustalenia muszą być wyraźnie zapisane w umowie.

W praktyce, przedsiębiorca świadczący usługi na podstawie umowy B2B ma większą elastyczność w zarządzaniu swoim czasem pracy i urlopem, jednak brak regulacji prawnych oznacza, że płatny urlop wypoczynkowy nie jest automatycznie gwarantowany.

Urlop na umowie B2B

Jak wpisać urlop do umowy B2B

Wprowadzenie postanowień dotyczących urlopu do umowy B2B, zawieranej na podstawie umów cywilnoprawnych, wymaga dokładnego i precyzyjnego sformułowania zapisów, aby zapewnić jasność i uniknąć nieporozumień między stronami. Strony takiego zobowiązania mogą samodzielnie wpisać do umowy dowolnie wybrane przez siebie postanow

Zaopiekujemy się Twoją księgowością na B2B

Wyciągnijmy z Twojego biznesu jak najwięcej korzyści dla Ciebie

Co warto zawrzeć w umowie zgodnie z kodeksie pracy?

Oto kluczowe elementy, które powinny zostać uwzględnione w umowie B2B, aby odróżnić ją od stosunku pracy:

 1. Definicja urlopu: dokładne określenie, co jest rozumiane przez pojęcie “urlop”. Może to obejmować zarówno dni wolne od pracy, jak i okresy, w których przedsiębiorca nie świadczy usług.
 2. Liczba dni urlopu: precyzyjne określenie, jakie dni wolne przysługują przedsiębiorcy w ciągu roku. Na przykład: “Przedsiębiorca ma prawo do 20 dni roboczych płatnego urlopu w każdym roku kalendarzowym.”
 3. Sposób zgłaszania urlopu: procedura zgłaszania urlopu, w tym wymagane terminy powiadomienia kontrahenta. Na przykład: “przedsiębiorca zobowiązuje się zgłaszać zamiar skorzystania z urlopu co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.”
 4. Warunki płatności za dni urlopu: jasne i precyzyjne określenie, w jaki sposób będą wypłacane wynagrodzenia za okres urlopu. Powinno to obejmować kwotę należną za dni urlopu oraz terminy wypłat. Na przykład: “Za każdy dzień płatnego urlopu przedsiębiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto, które zostanie wypłacone najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca korzystał z urlopu.”
 5. Ograniczenia i warunki specjalne: wszelkie ograniczenia dotyczące urlopu oraz warunki specjalne, takie jak możliwość przenoszenia niewykorzystanego urlopu na następny rok lub zasady dotyczące odwoływania urlopu. Na przykład: “niewykorzystane dni urlopu nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.”
 6. Konsekwencje finansowe i inne: określenie konsekwencji w przypadku naruszenia ustalonych zasad dotyczących urlopu. Na przykład: “W przypadku niezgłoszenia urlopu w terminie określonym w punkcie 3, kontrahent ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia za okres urlopu.”
 7. Kwestie formalne: upewnienie się, że wszystkie ustalenia dotyczące urlopu są spójne z pozostałymi zapisami umowy oraz, że są one zaakceptowane przez obie strony. Na przykład: “Niniejsze postanowienia dotyczące urlopu zostały uzgodnione i zaakceptowane przez

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Standardowo, liczba dni urlopu może wynosić 20 lub 26 dni w roku, co jest powszechnie stosowaną praktyką w wielu branżach.

Jednakże, w przypadku umów B2B, liczba dni urlopu wypoczynkowego może być dostosowana do specyficznych potrzeb i charakteru współpracy między kontrahentami. Ważne jest, aby dokładnie określić tę liczbę w umowie B2B.

Jak nalicza się urlop w B2B?

W umowie o pracę urlop nalicza się na podstawie przepracowanego stażu. W przypadku umowy B2B, zasady dotyczące urlopu wypoczynkowego są znacznie bardziej elastyczne i podlegają negocjacjom.

Możesz ustalić, że przysługuje Ci określona liczba dni urlopu od razu po podpisaniu umowy lub że będziesz nabywać dni urlopowe stopniowo. Jeśli umowa nie zawiera takich zapisów, urlop po prostu nie przysł

Rodzaje urlopów

W kontekście porównania kontraktu B2B a umowy o pracę, w pierwszym przypadku pojęcie urlopów jest bardziej elastyczne i mniej sformalizowane niż w przypadku stosunku pracy regulowanego przez Kodeks pracy. Urlop wypoczynkowy na umowie B2B nie jest bezpośrednio regulowany przez Kodeks pracy, dlatego musi być jasno określony w umowie, w tym jego rodzaj i ewentualne wynagrodzenie.

Jednak odpowiednie zapisy w umowie B2B mogą uwzględniać różne rodzaje urlopów, aby zapewnić przedsiębiorcy możliwość nie tylko odpoczynku, ale także np. realizacji obowiązków rodzicielskich.

Urlop rodzicielski i inne uprawnienia rodzicielskie

Osoby pracujące na umowie B2B oraz umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa agencyjna, nie są objęte regulacjami dotyczącymi urlopu rodzicielskiego i innych uprawnień rodzicielskich, które przysługują pracownikom na podstawie Kodeksu pracy.

Niemniej jednak, tak jak już zostało wspomniane, strony umowy B2B mogą ustalić takie uprawnienia w ramach swoich negocjacji. Może to obejmować:

 • Urlop rodzicielski: możliwość skorzystania z płatnego urlopu rodzicielskiego, na przykład przez określoną liczbę tygodni po narodzinach dziecka.
 • Inne uprawnienia rodzicielskie: prawo do dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem lub w przypadku nagłych sytuacji rodzinnych.

Uzgodnienie takich postanowień w umowie B2B pozwala przedsiębiorcy na lepsze pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

Jak wnioskować o urlop na B2B

Gdy już wszystkie wytyczne dotyczące urlopu wypoczynkowego zostaną ustalone w umowie B2B, warto wiedzieć, jak złożyć wniosek urlopowy.

I tak naprawdę - znów najważniejsze są ustalenia zawarte w umowie, gdzie powinniśmy określić w jaki sposób i w jakim terminie możemy zgłaszać urlop wypoczynkowy.

Urlop na żądanie w umowie B2B

Podobnie jak w przypadku płatnego urlopu, urlop na żądanie musi być wyraźnie przewidziany w umowie B2B, aby nie stracić dobrego pracownika.

Większość umów na rynku nie przewiduje takiej opcji. W sytuacjach nagłych, takich jak wypadek czy choroba, brak zapisów w umowie oznacza brak wynagrodzenia za dni nieobecności.

Dlaczego warto o to zadbać?

Chociaż umowy B2B (Business to Business) skierowane są głównie do osób prowadzących własną działalność gospodarczą i nie narzucają konkretnych przepisów dotyczących dni wolnych, dbanie o regularny odpoczynek jest kluczowe z kilku powodów.

Regularny odpoczynek pozwala na regenerację sił fizycznych i psychicznych, co przekłada się na lepszą efektywność pracy. Chroniczne zmęczenie i stres mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, które jest trudne do przezwyciężenia i może wpłynąć na jakość pracy oraz relacje z klientami.

Warto również uwzględnić możliwość korzystania z dni wolnych na cele szkoleniowe i rozwijanie umiejętności zawodowych. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, ciągłe doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy jest niezbędne. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach pozwala na bieżąco śledzić najnowsze trendy i technologie w branży.

Zaopiekujemy się Twoją księgowością na B2B

Wyciągnijmy z Twojego biznesu jak najwięcej korzyści dla Ciebie

Ryzyko związane z umowami B2B

Umowy B2B mogą nosić znamiona umowy o pracę, jeśli świadczenie usług odbywa się na warunkach bardzo podobnych do tych w umowie o pracę. Stałe miejsce wykonywania pracy, sztywno określone godziny pracy oraz hierarchia w firmie mogą sprawić, że ZUS lub Państwowa Inspekcja Pracy uznają umowę B2B za umowę o pracę.

Istnieje ryzyko, że takie umowy mogą nosić znamiona umowy o pracę, co może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla zleceniodawcy.

Podsumowanie

Umowy B2B dają dużą elastyczność, ale również niosą ze sobą ryzyko związane z brakiem standardowych zabezpieczeń, takich jak płatny urlop przewidziany w stosunku pracy. Kluczowe jest dokładne przestudiowanie umowy, negocjowanie korzystnych warunków i znajomość przepisów prawa pracy.

Przy odpowiednim przygotowaniu można wynegocjować warunki, które zapewnią komfort pracy podobny do tego, jaki gwarantuje umowa o pracę.

Przed rozpoczęciem negocjacji warto zapoznać się z kodeksem pracy i dokładnie przeanalizować zapisy proponowanej umowy. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnisz sobie odpowiednie warunki pracy i odpoczynku.

Powiązane wpisy

 

Kontrakt B2B a umowa o pracę - która opcja jest dla Ciebie lepsza?

Przejście z umowy o pracę na własną działalność - B2B - wiąże się zarówno z wieloma nadziejami, jak i wątpliwościami pracowników. I jak każde rozwiązanie - również to ma swoje wady i zalety. Często kojarzy się z utratą wielu praw i przywilejów, które niesie ze sobą praca na etacie, z kolei jednak kusi wyższą wypłatą […]

Czym jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to prywatny i dobrowolny system oszczędzania, w którym oszczędności są budowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo jednocześnie. Sprawdź na czym to polega i kto może skorzystać! 

Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę?

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.