Wznowienie działalności gospodarczej - wszystko, co musisz wiedzieć

Mężczyzna w garniturze wypełniający wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przez internet

Jeśli z jakichś przyczyn zdarzyło Ci się zawiesić swoją działalność gospodarczą, a teraz myślisz o odwieszeniu jej i zastanawiasz się, co się z tym wiąże - to ten artykuł jest dla Ciebie! Poznasz w nim etapy odwieszenia działalności, różnice w procesach dla różnych jej form oraz zobaczysz, o czym koniecznie musisz pamiętać i z jakich ulg masz prawo korzystać dalej.

Spis treści

Najważniejsze informacje

 • Wznowienie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.
 • Następuje nawet już w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.
 • Załatwisz to w urzędach miast lub gmin dzielnicowych, urzędach miast na prawach powiatu, online lub pocztą. 

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to - krótko mówiąc - przerwanie prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas, nie krótszy niż 30 dni. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możemy skorzystać z opcji zawieszenia na czas nieokreślony lub określony. 

Jeżeli przedsiębiorca posiada wpis w CEIDG, to w każdej chwili ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej - pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Wyjątkiem od tej reguły będą pracownicy m.in. na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - co należy zrobić?

Jeśli nastąpiło zawieszenie działalności, decyzję o wznowieniu swojej działalności gospodarczej można podjąć w każdej chwili, jeśli minęło 30 dni od daty zawieszenia. Ten okres to podstawowy minimalny okres zawieszenia.

Co ważne - samo odwieszenie działalności jest całkowicie bezpłatne (chyba, że zdecydujesz się na czyjąś pomoc w tym procesie, np. pełnomocnika). Natomiast jeśli przy wniosku o zawieszenie działalności został określony czas, w jakim ma ona zostać wznowiona - to stanie się to automatycznie, zgodnie z tą określoną datą.

W innym wypadku - czeka cię kilka kroków, przez które musisz przejść, aby wrócić do działania!

Etapy i sposoby odnawiania działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG

Zajmijmy się zatem na początek sytuacją, w której ma nastąpić zawieszenie działalności zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej. W tym wypadku przede wszystkim musisz złożyć wniosek o wznowienie.

Jest na to kilka sposobów - bez problemu zrobisz to oczywiście w urzędzie czy listem poleconym, ale obecnie możesz także skorzystać z elektronicznego wniosku i wypełnić go wygodnie w domu.

Wizyta w urzędzie będzie co prawda rozwiązaniem czasochłonnym, ale ma też swoje plusy - na miejscu możesz skonsultować ewentualne wątpliwości. W przypadku wniosków online - stosowny formularz można wypełnić lub wydrukować. Możesz także zdecydować się na wysyłkę papierowego dokumentu drogą pocztową z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym w odpowiedni sposób.

Taki wniosek musi zawierać twoje aktualne dane i planowaną datę wznowienia działalności. Zazwyczaj po otrzymaniu wniosku, wznowienie następuje już w kolejnym dniu, po aktualizacji przez urząd informacji w rejestrze CEIDG.

Co ze specyficznymi typami działalności?

Pozostaje nam do omówienia jeszcze jeden przypadek - taki, w którym prowadzenie działalności obejmuje obszary podlegające pod specyficzne przepisy i wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń, licencji lub koncesji. 

Przykładowo:

 • agencja zatrudnienia: wpis do KRAZ;
 • sprzedaż alkoholu - wymaga licencji na sprzedaż z urzędu miasta;
 • handel międzynarodowy - konieczny jest numer EORI;
 • działalność rolna - wymaga z kolei numeru EP.

W takim wypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie urzędy, które regulują twoją branżę otrzymają automatyczną informację o wznowieniu działalności gospodarczej z CEIDG.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji i zawieszenie działalności gospodarczej należało zgłosić w odrębnym urzędzie - to teraz także musisz wziąć pod uwagę zgłoszenie do tego samego urzędu swojej decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Sprawdź również, czy wszystkie Twoje zezwolenia, licencje i koncesje nadal są ważne, aby móc legalnie prowadzić firmę.

Wznowienie działalności gospodarczej z datą wsteczną

No dobrze, czy w takim razie istnieje opcja, aby wznowić działalność z datą wsteczną? 

Data wznowienia działalności może być datą wsteczną, bieżącą lub przyszłą, powinna jednak uwzględniać stan faktyczny. Należy rozważyć, czy wskazana data wznowienia nie koliduje z czynnościami wskazanymi lub planowanymi do wykonania przez przedsiębiorcę. W razie wątpliwości zaleca się skonsultowanie z urzędem skarbowym, ZUS lub KRUS.

Co z podmiotami wpisanymi do KRS?

Przepisy nie są na tyle sprzyjające dla przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Takie podmioty mogą zawiesić działalność gospodarczą na czas określony – minimalnie 30 dni, a maksymalnie 24 miesiące. W tym wypadku jednak wznowienie działalności z datą wsteczną nie jest możliwe.

Mówi o tym bezpośrednio ustawa Prawo przedsiębiorców w art. 24 ust. 3 . Zgodnie z tym przepisem, proces wznowienia działalności gospodarczej następuje od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności, jednak dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku

Czy musimy informować ZUS o odwieszeniu działalności?

Nie mamy takiego obowiązku - ponieważ wznowienie działalności gospodarczej jest automatycznie zgłaszane do ZUS na podstawie wypełnionego wniosku w CEIDG. Zakład ubezpieczeń przeprowadza aktualizację danych i dokonuje zgłoszenia jako przedsiębiorcy zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem prowadzenia działalności.

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której w czasie zawieszenia zmienia się kod ubezpieczenia lub przedsiębiorca po zawieszeniu działalności decyduje się na zmianę. Wtedy konieczne będzie złożenie wniosków rejestracyjnych ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) osobiście. 

Zgłoszenie odpowiednich osób w ZUS

Jeśli po odwieszeniu działalności planujesz ponowne zatrudnienie pracowników, musisz podpisać z nimi umowy i zgłosić ich do ZUS (formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Jeśli natomiast w trakcie zawieszenia działalności z ZUS zostały wyrejestrowane osoby, które z tobą współpracowały lub zmieniły się dane członków rodziny - to teraz koniecznie trzeba zgłosić ich ponownie, aby byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym (będzie to formularz ZUS ZCNA).

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. W myśl art. 99 ust. 7a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy nie mają obowiązków zgłoszeniowych co do składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe w okresie zawieszenia działalności.

Brak tego obowiązku nie dotyczy jednak:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie objęło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Czy po odwieszeniu działalności można skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start jest jedną z preferencyjnych form rozliczenia składek ZUS dla przedsiębiorców. Obejmuje ona zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy. Czas ten liczy się od podjęcia działalności gospodarczej.

Według interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27.09.2022 można skorzystać z Ulgi na start po odwieszeniu działalności. Powinien jednak zostać spełniony pewien warunek - od ostatniego zawieszenia działalności musi upłynąć co najmniej 60 miesięcy (jeżeli Twoja działalność była zawieszona i przerwa ta trwała dłużej niż 5 lat, możesz ponownie skorzystać z ulgi przy wznowieniu biznesu).

Co ważne - czas zawieszenia działalności nie przerywa 6-miesięcznego okresu korzystania z ulgi. Oznacza to, że okres zawieszenia wlicza się do tego czasu.

A zatem dla przykładu - jeśli przedsiębiorca po miesiącu od rozpoczęcia korzystania z Ulgi na start decyduje się na dwumiesięczny okres zawieszenia - to pozostają mu nadal trzy miesiące korzystania z ulgi. Dwa miesiące w trakcie zawieszenia zostaną również policzone do czasu trwania programu ulgowego.

Księgowość po wznowieniu działalności

Co się tyczy księgowości - po czasie zawieszenia działalności możesz wrócić do prowadzenia księgowości na poprzednich zasadach. 

Jeśli jesteś na Vacie (przed zgłoszeniem) to konieczne będzie złożenie VATu R aktualizującego. Jeśli nie - to nie trzeba będzie podejmować żadnych działań.

Wznowienie działalności jednoznacznie zobowiązuje cię do powrotu do ewidencjonowania przychodów oraz kosztów.

Co dzieje się z księgami rachunkowymi?

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ewidencja przychodów
  1. Jeśli wznowienie działalności ma miejsce na początku nowego roku kalendarzowego - to konieczna będzie nowa księga/ewidencja.
  2. Jeśli działalność jest wznowiona w tym samym roku kalendarzowym, w którym została zawieszona, można kontynuować wpisy w poprzedniej księdze bądź ewidencji.
 • Kiedy należy otworzyć nowe księgi rachunkowe?
  1. Gdy wznowienie działalności następuje na początku nowego roku obrotowego.
  2. Gdy księgi za rok, w którym działalność była zawieszona, zostały formalnie zamknięte.

Czy można ponownie zawiesić działalność gospodarczą?

Oczywiście, jeśli po wznowieniu działalności pojawi się potrzeba ponownego jej zawieszenia - nie stanowi to żadnego problemu. Możesz przystąpić do tego procesu w dowolnym terminie, a zasady zawieszenia pozostają takie same, jak przy pierwszym razie.

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać większość pytań związanych z odwieszaniem działalności gospodarczej. Jak widać, nie jest to skomplikowane, o ile masz świadomość wszystkich koniecznych formalności i dopilnujesz dodatkowych warunków.

Chcesz przejść przez ten proces szybko i bezproblemowo, czasowo zawiesić bądź wznowić swoją działalność gospodarczą?

Jeśli szukasz sprawdzonego biura rachunkowego, które pomoże Ci przejść gładko przez ten proces - to meldujemy się do działania! Dopilnujemy za Ciebie, aby wszystkie formalności były dopięte na ostatni guzik.

Powiązane wpisy

 

Kontrakt B2B a umowa o pracę - różnice, zalety obu rozwiązań oraz porównanie

Przejście z umowy o pracę na własną działalność - B2B - wiąże się zarówno z wieloma nadziejami, jak i wątpliwościami pracowników. I jak każde rozwiązanie - również to ma swoje wady i zalety. Często kojarzy się z utratą wielu praw i przywilejów, które niesie ze sobą praca na etacie, z kolei jednak kusi wyższą wypłatą […]
 

Wirtualne biuro dla JDG

Jednym z najważniejszych tasków podczas zakładania działalności i rejestrowania jej w CEIDG jest podanie adresu siedziby firmy. Jednak, co jest niezwykle ważne, nie musi to być ani własne mieszkanie, ani wynajęte kolejne miejsce. JDG można bowiem zarejestrować w wirtualnym biurze. Sprawdź, czym jest takie biuro i jakie są jego wady oraz zalety.  Spis treści: Czym […]
 

Podwyższone minimalne wynagrodzenie - sprawdź z czym się wiąże

Podwyższone minimalne wynagrodzenie w 2024 roku - zobacz z czym się wiąże i jakie są jego konsekwencje!

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.