Masz firmę i zatrudniasz na B2B? Sprawdź, kiedy opłaca Ci się to najbardziej!

Grupa programistów z laptopami pracująca nad projektem

Ze względu na wzrastające wciąż koszty, szybującą inflację i kryzys, który nas otacza - nie tylko przez pandemię rozpoczętą w 2020 roku, ale również wojnę za naszą wschodnią granicą - poszukujemy najlepszej możliwości i formy, dzięki której uzyskamy znacznie wyższą pensję. Wiele osób decyduje się więc na założenie jednoosobowej działalności. Obecnie dostępne ulgi pozwalają na znacznie wyższy dochód, niż w przypadku umowy o pracę. Jednak czy JDG i prowadzenie własnej działalności nie ma wad? 

Spis treści:

Czym właściwie jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie bezpośrednio łączy się z podjęciem jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że osoba zatrudnia siebie poprzez otwarcie nowego podmiotu gospodarczego (firmy). 

Tę formę aktywności może rozpocząć tylko osoba fizyczna, a nie prawna (jednostka organizacyjna, np.: spółka, fundacja). 

Polega ono na świadczeniu pracy na podstawie umów o współpracy. Działalność osoby, która postanowiła otworzyć własną działalność, jest regulowana na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Osoba ta nie musi co prawda podejmować współpracy tylko ze swoim byłym szefem (choć to częste działanie), ale również z innymi podmiotami działającymi na rynku. W związku z tym może ona mieć więcej niż jedno źródło dochodu.

Więcej na temat samozatrudnienia, jego zalet i wad opisaliśmy w naszym artykule: 

Czy B2B to wciąż opłacalna opcja dla branży IT?

Koszty? Jakie koszty?!

Samozatrudnienie wiąże się z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością opłacenia form przedstawionych poniżej: 

Wysokość ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego zależy w dużej mierze od długości stażu, w związku z dostępnymi ulgami. 

Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu dotyczącego ZUS-u.

Obecnie dostępne są 3 formy opodatkowania w przypadku zakładania działalności gospodarczej: 

  1. skala podatkowa (według zasad ogólnych), 
  2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
  3. podatek liniowy. 

Jako pierwsze - sprawdźmy zasady ogólne

Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli na skali podatkowej, wówczas składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki (tj. dochodu z działalności gospodarczej).

A teraz ryczałt

W przypadku osób będących na ryczałcie opłaty za ubezpieczenie społeczne są stałe. Obliczane są od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku przeciętne wynagrodzenie to 6 965 zł, co oznacza, że podstawą ich ustalenia będzie 4 179 zł

Składki zdrowotne obliczane są w zależności od przychodów. Występują 3 progi przedstawione na poniższej grafice. 

W pierwszym progu oblicza się 60% od przeciętnego wynagrodzenia, co w 2023 roku wyniesie 4 179,50 zł. W drugim progu 100 %, tj. 6865,94 zł, natomiast w 3 progu 180%, co wynosi 12 538,69 zł. Od obliczonych podstaw wyliczamy wymiar miesięcznej składki zdrowotnej, o stałym procencie 9%. W związku z czym w pierwszym progu składka wyniesie 376,16 zł, w drugim 626,93 zł, natomiast w trzecim 1 128,48 zł.

I podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego składki na ubezpieczenie również są stałe, tak jak we wcześniej opisanym ryczałcie. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 4,9% od dochodu, jednak wysokość ta nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. 

A co z podatkami?

W skali podatkowej wyróżnia się dwie stawki podatku, które są zależne od wysokości dochodu. 

  1. 12% dla osób, których roczne dochody nie przekraczają 120 tys. zł, 
  2. 32 % dla dochodów powyżej 120 tys. zł. 

Osoby, które wybrały tę formę podatku, mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku - 30 000 zł rocznie. 

W przypadku ryczałtu podatek uzależniony jest od przychodu, a nie dochodu jak w przypadku skali podatkowej. Wyboru tej formy niestety nie mogą dokonać przedsiębiorcy świadczący usługi dla firmy, w której byli zatrudnieni w poprzednim lub obecnym roku podatkowym na umowę o pracę. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku mogą opłacać te osoby, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 9 654 400 zł. 

Stawki na ryczałcie wahają się od 2 do 17% i są one uzależnione od wykonywanej działalności.To stanowi problem, gdyż przykładowo w branży IT są dostępne trzy stawki: 8,5%, 12%, 15%. 

Podatek liniowy opiera się o jedną stawkę podatkową - 19%, niezależnie od dochodów przedsiębiorcy. Niestety w podatku tym nie obowiązuje kwota wolna od podatku oraz możliwość rozliczenia się z małżonkiem. 

Suma sumarum…

…sprawdzając to, czy samozatrudnienie się opłaca, warto porównać zarobki na kontrakcie B2B, a umowie o pracę. 

W przypadku umowy o pracę, na której kwota brutto to 5 000 zł, kwota netto wychodzi 3 738,19 zł, natomiast koszt pracodawcy to 6 024 zł

Jeśli kwota na umowie dotyczącej współpracy B2B wynosi tyle samo, co w powyższym przykładzie, wówczas łączny koszt pracodawcy to 6 024 zł

Tymczasem samozatrudniony, przez pierwsze 6 miesięcy, korzystając z ulgi na start, uzyska dochód 4 350 zł netto, co jest kwotą ostateczną po odliczeniu składki zdrowotnej 450 zł i podatku dochodowego 300 zł. 

Jeżeli samozatrudniony nie będzie korzystał z żadnej ulgi, wówczas na tej samej kwocie brutto, uzyska dochodu 3 188,53 zł netto. 

Komu opłaca się samozatrudnienie?

Samozatrudnienie opłaca się więc najbardziej osobom, które mogą skorzystać z odpowiednich dla stażu ulg, a także tym, które odpowiednio do swojej działalności oraz przychodów/ dochodów dobrały formę opodatkowania. 

  • Skala podatkowa jako forma opodatkowania, jest dobrym wyborem dla osób, które będą prowadzić działalność handlową, w związku z kosztem uzyskania przychodu opartym o zakup towarów i materiałów do produkcji. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że już na początku działalności będą mieli duże koszt uzyskania przychodu, powinni przemyśleć wybór tejże formy. Jeśli jednak ich roczny dochód przekracza 120 tys. złotych, nie będzie to dobre rozwiązanie, ze względu na 32% podatku od dochodów. 
  • Ryczałt opłaca się osobom, które nie ponoszą większych wydatków ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, ze względu na fakt, iż w rozliczeniu podatkowym nie są uwzględniane koszty uzyskania przychodów. 
  • Podatek liniowy może być dobrym wyborem przede wszystkim dla osób, które wiedzą, że będą uzyskiwać lub już uzyskują wysokie dochody. 

Powiązane wpisy

Rozliczenie dla celów CIT/ PIT nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

Jak rozliczyć otrzymanie nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej? Jak ja ująć w księgach rachunkowych podmiotu otrzymującego taką nagrodę?

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - komu i w jaki sposób przysługuje?

Przyjęło się, że święta co do zasady dniami wolnymi od pracy. O ile przypadają one w tygodniu, sprawa jest zazwyczaj jasna. Jednak weekend rodzi pytania - i o ile święto przypadające w niedzielę nie stanowi dla pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków, o tyle jeśli wypada w sobotę - to należy oddać pracownikom dzień wolny.
,

Podwyższone minimalne wynagrodzenie - sprawdź z czym się wiąże!

Podwyższone minimalne wynagrodzenie w 2024 roku - zobacz z czym się wiąże i jakie są jego konsekwencje!

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.