Etat i JDG - co z ZUS-em i dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

Jeżeli jesteś osobą, która jest na etacie i jednocześnie zastanawia się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, albo - z drugiej strony - już posiadasz własną działalność, ale chciałbyś się również podjąć pracy etatowej, to sprawdź, jak będzie wyglądała sytuacja Twoich składek. Jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne. 

Tematy opisane w artykule:

Składki ZUS

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie UoP, to podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom, w tym: 

 1. ubezpieczeniu emerytalnemu, 
 2. rentowemu, 
 3. chorobowemu oraz 
 4. wypadkowemu. 

Podlegasz także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli pracę podejmie osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas pojawia się kwestia wynagrodzenia, gdyż: 

 1. jeśli wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe niż płaca minimalna, to w ramach działalności gospodarczej muszą zostać opłacone składki, które wymieniliśmy powyżej;
 2. jeżeli wynagrodzenie ze stosunku pracy jest równe albo wyższe niż obecna płaca minimalna - to wówczas obowiązkowa jest składka zdrowotna, a składka emerytalno-rentowa jest dobrowolna. 

Pamiętaj jednak, że jeśli umowa obowiązuje tylko na część etatu, to wynagrodzenie nie jest przeliczane na pełen etat. 

A składka chorobowa?

Tak jak wyżej - jeżeli chcesz w ramach prowadzonej JDG przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to musisz koniecznie mieć wynagrodzenie z umowy o pracę nie niższe niż płaca minimalna. Wówczas podlegasz pod obowiązkową składkę emerytalną i rentową. 

Co będziesz miał z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Pewne korzyści. Otóż opłacając dobrowolną składkę chorobową w ramach działalności, to możesz być pewny, że w razie choroby, a także macierzyństwa, otrzymasz zasiłek z ZUS-u. 

Musisz jednak spełnić jeden warunek - opłacać składkę chorobową przez co najmniej 90 dni. Sytuacja ta dotyczy tylko i wyłącznie zasiłku chorobowego i nie występuje w przypadku zasiłku opiekuńczego oraz macierzyńskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne…

…w każdym przypadku jest obowiązkowe. Przytaczając powyższy przypadek, tj. posiadanie JDG oraz umowy o pracę - składki zdrowotne muszą być opłacane z obu tytułów. Wysokość tej składki w JDG jest naliczana w zależności od formy opodatkowania. 

Istnieje wyjątek dla osób, które spełniają 3 poniższe warunki jednocześnie:

 1. jeśli formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
 2. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku, 
 3. uzyskują dodatkowe przychody z tytułu działalności w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało 1 stycznia danego roku. 

Wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musisz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Co ważne! Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do opłacania tylko składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej JDG, jeżeli: 

 1. korzystasz z ulgi na start, 
 2. masz inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, który zwalnia go z obowiązku opłacenia składki na powyższe ubezpieczenie w ramach prowadzenia JDG, 
 3. pobiera emeryturę, rentę lub zasiłek macierzyński. 

Natomiast, jeżeli dodatkowo wykonujesz pracę na etacie - obowiązkowe składki społeczne płacisz tylko z tego tytułu, o ile otrzymujesz wynagrodzenie wynoszące co najmniej minimalną pensję obowiązującą w danym roku. 

Tak samo wygląda sytuacja w kwestii dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Możliwe jest podleganie pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli wynagrodzenie z UoP jest niższe od wynagrodzenia minimalnego. 

Powiązane wpisy

Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku

Składka zdrowotna na ryczałcie zależna jest nie tylko od progów, ale również od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, bo jej podstawą jest właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.  Jak składki wyglądają w 2024 roku?
 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Od czego uzależniona jest wysokość składki zdrowotnej u ryczałtowców? Od progu dochodowego przedsiębiorca się zalicza. Co musisz zrobić, gdy przekroczysz próg?

Podpisałeś dwie umowy o pracę? Zobacz, jak będzie wyglądała Twoja pensja

Podpisanie dwóch umów o pracę u różnych pracodawców, jak również u tego samego, nie występuje rzadko na polskim rynku pracy. Niezależnie jednak od przyczyny, należy wiedzieć, z czym wiąże się podpisanie tych dwóch dokumentów i jak jest to rozliczane.

Nie chcesz niczego przegapić?

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze aktualizacje księgowo-kadrowe na swoją skrzynkę mailową.